Familie- og erhvervsadvokat

Få juridisk hjælp og bistand til familie- og jobspørgsmål

Juridisk hjælp til dit job
 Gennemgang af ansættelseskontrakt

 Juridisk vurdering af jobklau­su­l

 Opsi­gelse eller afskedigelse

 Rettigheder under syg­dom

 Gravi­di­tet og barsel

 Kon­kur­rence– og kundeklausuler
Juridisk bistand til din virksomhed
Stiftelse af virksomhed og selskab

Samarbejdsaftaler og andre kontrakter

Generationsskifte

Virksomhedsoverdragelse

Salgs- og leveringsbetingelser

Ansættelseskontrakter

Få papir på de store forandringer

Giftemål og særeje

Familielån og -aftaler
Arvespørgsmål

Testamente

Hvis ægteskabet en dag slutter

Separation og skilsmisse

Det er en hård og udfordrende situation at skulle skilles. Men du står ikke alene. Advokat Ulrik Iversen hjælper med de mange komplicerede spørgsmål og beslutninger.

Bodeling

Bodeling giver ofte anledning til tvist. Advokat Ulrik Iversen hjælper dig, så du får det fornødne overblik og ikke bliver snydt.

Forældremyndighed

Der er ingen garanti for, at begge forældre får lige meget samvær med børnene. Rådfør dig med advokat Ulrik Iversen inden der bliver indgået aftaler om det fremtidige samvær!

Hjælp til en sikker bolighandel

Salg af bolig

Kontakt advokat Ulrik Iversen for en salgsvurdering samt udfærdigelse af salgsdokumenter, annoncering mv.

Køb af bolig

Lad advokat Ulrik Iversen overse bolighandlen og gennemgå købsdokumenterne så du får en sikker bolighandel.

Boliger til salg netop nu hos advokat Ulrik Iversen

Kontakt advokat Ulrik Iversen

Advokat Ulrik Iversen

Skodsborgvej 240
2850 Nærum

Telefon 20 91 08 44

Email advui@mail.dk

Bliv kontaktet af advokaten

Advokat Ulrik Iversen